www.rustasolnasskolor.nu administreras av Folkpartiet Liberalerna i Solna

 

Framtiden börjar i klassrummet

 

Folkpartiet Liberalerna vill höja kvaliteten i Solnas skolor.

 

Kunskap är nyckeln till personlig frihet.

 

Kunskap stärker Sverige som nation.

 

Alla som går ut från en av Solnas skolor ska möta samhället rustade med goda kunskaper för livet.

 

 

 

Säg din mening om hur Solnas skolor ska bli ännu bättre! 

 

Lämna din kommentar på anslagstavlan nedan. Vi sammanställer alla åsikter som lämnats, och kommer att ha det som underlag i det fortsatta arbetet att rusta Solnas skolor.

 

2010-09-10 Svar på inlägg

 

Tack för alla synpunkter som vi fått hittills! Vi har sammanställt ett kortare PM med svar på några av de vanligaste frågor som vi fått. Det kan du läsa här.

 

Fortsätt gärna att bidra med dina reflektioner och tankar här på webben.

 

 

 

 

 

"Bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt."

 

 

Ellen Key, författare och pedagog