www.rustasolnasskolor.nu administreras av Folkpartiet Liberalerna i Solna

 

Framtiden börjar i klassrummet

 

Folkpartiet Liberalerna vill höja kvaliteten i Solnas skolor.

 

Kunskap är nyckeln till personlig frihet.

 

Kunskap stärker Sverige som nation.

 

Alla som går ut från en av Solnas skolor ska möta samhället rustade med goda kunskaper för livet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Den lärde är stolt över att han kan så mycket, den vise ödmjuk för att han inte kan mer."

 

William Cowper, poet

             Upprustning skolor/förskolor Solna 2011-2014

 

 

     Felavhjälpande underhåll        Periodiskt underhåll             Investeringar          Storkök               Skadegörelse

 

2011  9 414 976 kr             4 825 125,54 kr            38 334 177 kr        80 165 kr      5 107 693 kr

 

2012 13 722 727 kr          15 227 589,32 kr            26 536 554 kr      517 612 kr      5 051 923 kr

 

201310 555 693 kr          11 569 630,36 kr             37 671 288 kr      227 815 kr      3 571 505 kr

 

2014prognos 17 000 000       15 800 000 kr                 42 000 000 kr                          3 200 000 kr

 

Det totala beloppet under mandatperioden uppgår till ca: 260 miljoner kronor