www.rustasolnasskolor.nu administreras av Folkpartiet Liberalerna i Solna

 

Framtiden börjar i klassrummet

 

Folkpartiet Liberalerna vill höja kvaliteten i Solnas skolor.

 

Kunskap är nyckeln till personlig frihet.

 

Kunskap stärker Sverige som nation.

 

Alla som går ut från en av Solnas skolor ska möta samhället rustade med goda kunskaper för livet.

 

 

 

Rusta Solnas skolor NU!

   

         - Tio punkter för att höja kvaliteten i Solnas skolor

 

 

1. Rusta Solnas skolor

6. IT-stöd

2. Inför läsa-räkna-skriva-garanti

7. Hem och skola

3. Valfrihet

8. Värdegrund

4. Stöd och stimulans

9. Skolmaten

5. Satsa på lärarna

10. Fritidsklubbar

 

 

 

 

 

"Han var en stor pedagogisk teoretiker, men det kunde ju inte eleverna veta."

 

Okänd