www.rustasolnasskolor.nu administreras av Folkpartiet Liberalerna i Solna

 

Framtiden börjar i klassrummet

 

Folkpartiet Liberalerna vill höja kvaliteten i Solnas skolor.

 

Kunskap är nyckeln till personlig frihet.

 

Kunskap stärker Sverige som nation.

 

Alla som går ut från en av Solnas skolor ska möta samhället rustade med goda kunskaper för livet.

 

 

 

3. Stärkt rätt att välja förskola och skola

 

En bra blandning av kommunala skolor och friskolor med olika pedagogik och inriktning är en förutsättning för att elever ska ges den utbildning som passar dem. Folkpartiet har tagit initiativ till ersättningssystemet med skolpeng, som innebär att alla elever har rätt att välja skola i hela länet.

I Solna finns en bra blandning av skolor som drivs i kommunal regi och friskolor. Vi är positiva till att fler friskolor etablerar sig i staden och profileras på olika sätt med olika pedagogisk inriktning.

 

Vi vill

  • Valfriheten innebär att fullgoda kommunala skolor ska finnas jämte friskolornas alternativ.
  • Bagartorpsskolan ska fortsatt drivas i kommunal regi.
    Rätten att välja skola i hela länet ska även omfatta barn i särskolan.

 

Vi har gjort

  • Andelen barn och unga i Solna som går i en friskola eller i en skola utanför kommunen har ökat sedan valet. Skolpengen, som följer eleven och som är en förutsättning för rätten att välja skola, har förändrats så att ett ekonomiskt tillägg görs så att de skolor som behöver ge eleven ett extra stöd får ekonomiska möjligheter till detta. Tillägget, som syftar till att minska segregationen mellan skolorna, grundar sig på elevens föräldrars utbildningsnivå, vilket har visats sig vara den enskilt viktigaste förklaringen till hur eleverna lyckas i skolan. Riksdagen kommer under 2014, på Folkpartiets initiativ, att skärpa kraven på kommunerna att förändra skolpengen på det sätt som Solna har gjort.
  • Studieförbundet Näringsliv och Samhälle har presenterat en studie som visar att det finns ett samband med valfrihet och ökade resultat i skolan. Ju högre andel elever i friskolor desto bättre resultat har eleverna i kommunens alla skolor.
  • Alla ungdomar i Solna har rätt att välja alla program och gymnasieskolor i länet. Det kommunalt drivna Solna Gymnasium har stärkt sin ställning och ser nu en ökad andel unga i Solna som väljer gymnasiet. Solna Gymnasium har ett ökande antal sökande från andra kommuner.
  • Istället för att renovera den slitna Bagartorpsskolan beslutade Solna att avveckla skolan och bygga en helt ny. Höstterminen 2014 flyttar eleverna in i den nybyggda och kommunalt drivna Ulriksdalsskolan i närheten av Ulriksdals Station. Skolan är den första som byggs i Solna på fyrtio år och har ett bibliotek, en matsal med tillagningskök och en fullstor idrottshall som också kommer att användas av det lokala föreningslivet.

 

 

 

 

 

"Våld är den inkompetentes siste vapen."

 

Salvador Hardin