www.rustasolnasskolor.nu administreras av Folkpartiet Liberalerna i Solna

 

Framtiden börjar i klassrummet

 

Folkpartiet Liberalerna vill höja kvaliteten i Solnas skolor.

 

Kunskap är nyckeln till personlig frihet.

 

Kunskap stärker Sverige som nation.

 

Alla som går ut från en av Solnas skolor ska möta samhället rustade med goda kunskaper för livet.

 

 

 

4. Rätt till stöd och stimulans för alla

 

Elever som kommer efter måste få stöd tidigt, varför kunskapskontroller med uppföljning är viktigt (se punkt 2). Studiebegåvade elever behöver ofta mer stimulans i skolan. Ingen ska hållas tillbaka för att vänta in övriga elever. Den elev som snabbt når kunskapsmålen måste få gå vidare.

 

Folkpartiet och Alliansregeringen har inrättat möjligheten att på gymnasienivå ge spetsutbildning med forskningsinriktning, för särskilt motiverade elever inom studieförebyggande program. Solna gymnasium, vars resultat förbättrats avsevärt de senaste åren, ligger väl till för att bli godkänd att kunna erbjuda det.

 

Vi vill

  • Skolorna ska erbjuda studiebegåvade elever bra möjligheter till extra fördjupning, och vara flexibla i syfte att uppnå det.
  • Solna gymnasium ska ha som målsättning att erbjuda gymnasial spetsutbildning inom naturvetenskap.

 

Vi har gjort

  • Med screeningen som görs av alla sexåringar som börjar förskoleklass i Solnas skolor får rektorerna kunskap om vilket stöd varje elev behöver. Betygen har förändrats och innehåller fler steg och ges numera fr o m årskurs sex. Folkpartiet vill att betygens ska ges i ännu lägre årskurser. Det nationella provet sker nu i årskurs tre och den nya skollagen ställer höga krav på upprättandet av en individuell utvecklingsplan och åtgärdsplan i samverkan med elever och föräldrar.
  • Folkpartiet har tagit initiativ till en kartläggning av vad Solnas skolor gör för de särbegåvade och högpresterande eleverna i syfte att anta en plan för hur dessa ska kunna ges bättre stimulans och utvecklas i skolan.
  • Solna Gymnasium kommer att under 2014 erbjuda fem av de vanligaste gymnasieprogrammen, b la det naturvetenskapliga programmet som har ett väl utvecklat samarbete med Karolinska Institutet. Gymnasiet har erhållit spetsutbildningen hälsa och idrott inom ramen för den nationella idrottsutbildningen där den som är elitidrottare kan kombinera sin träning med en gymnasieutbildning av god kvalitet.

 

 

 

 

"Kunskapens kärna är att äga den och använda den."

 

Konfucius, filosof