www.rustasolnasskolor.nu administreras av Folkpartiet Liberalerna i Solna

 

Framtiden börjar i klassrummet

 

Folkpartiet Liberalerna vill höja kvaliteten i Solnas skolor.

 

Kunskap är nyckeln till personlig frihet.

 

Kunskap stärker Sverige som nation.

 

Alla som går ut från en av Solnas skolor ska möta samhället rustade med goda kunskaper för livet.

 

 

 

5. Satsa på lärarna

 

Lärarna är skolans viktigaste resurs. För att kunna anställa bra lärare måste Solna vara en attraktiv arbetsgivare för lärare. Den omfattande satsning som Solna har genomfört för att erbjuda lärare kompetensutveckling måste därför fortsätta. Kontinuerliga och ökade fortbildningsinsatser i enlighet med lärarnas behov och önskemål är viktiga. Utvärderingen av lärarna ska utvecklas.

 

Vi vill

  • Fortsätta satsningen på lärarnas kompetensutveckling.
  • Alla lärare ska vara behöriga i de ämnen de undervisar.
  • Inrätta lektorstjänster med forskningsanknytning för disputerade lärare vid Solna gymnasium, med mål om minst fem sådana under nästa mandatperiod.

Vi har gjort

  • Statusen för lärarna har höjts rejält sedan valet. Lärarutbildningen har förbättrats och intagskraven skärpts. Lärarlönerna har höjts mer än för de flesta andra yrkesgrupper i landet i och med det senaste löneavtalet. Riksdagen har inrättat ett system för legitimering av lärarna som skall vara klart till 2015. Efter det kan endast behöriga och legitimerade lärare undervisa och ge betyg i de ämnen de undervisar i.
  • Riksdagen har fattat beslut om införandet och finansiering av karriärtjänster för särskilt duktiga lärare inom skolan, s k förstelärare och lektorer med ett särskilt lönetillägg. Ett flertal sådana tjänster har inrättats på högstadierna i Solna och på Solna Gymnasium. Under 2014 kommer antalet karriärtjänster att ökas ytterligare.
  • Ett stort antal fortbildningsprogram för lärare, bl a inom ramen för det s k lärarlyftet, har genomförts.

 

 

 

 

 

"Den som ingenting vet måste tro allt."

 

Marie von Ebner-Eschenbach, författare