www.rustasolnasskolor.nu administreras av Folkpartiet Liberalerna i Solna

 

Framtiden börjar i klassrummet

 

Folkpartiet Liberalerna vill höja kvaliteten i Solnas skolor.

 

Kunskap är nyckeln till personlig frihet.

 

Kunskap stärker Sverige som nation.

 

Alla som går ut från en av Solnas skolor ska möta samhället rustade med goda kunskaper för livet.

 

 

 

6. Förbättrat IT-stöd

 

Idag har alltfler elever tillgång till datorer i skolan. Alla kommunala skolor i Solna är uppkopplade på Internet och skoldatanät. Skolan ska satsa mer resurser på stöd för lärare så att alla elever kan nå kunskapsmålen. Det kan handla om IT-stöd eller andra pedagogiska hjälpmedel. IT-försörjning blir allt viktigare för skolorna. Rätt utrustning och support med kunskap om skolornas behov måste finnas tillgängligt.

 

Vi vill

  • En hög IT-kompetens ska finnas inom Solnas skolor, där Internet och övriga moderna media är en integrerad resurs i undervisningen.

 

Vi har gjort

  • Solna stad har antagit en IT-strategi som syftar till att alla elever och lärare ska ha en egen dator och arbetsplats i skolan. En klassrumsstandard tas fram som ställer krav på vilken teknisk utrustning som ska finnas i ett klassrum i Solnas skolor.
  • Solna stad har upphandlat en ny digital skolplattform som introduceras under början av 2014. Därmed finns en bra grund för information och kommunikation mellan Solnas skolor, elever och föräldrar. Den digitala plattformen kommer också att underlätta lärarnas arbete då skollagen ställer höga krav på dokumentation, vilket kräver ett gott IT-stöd.
  • Valet av skola och förskola sker idag digitalt.
  • Den fysiska upprustningen av skollokaler och förskolor, som Folkpartiet har tagit initiativ till, innebär också att IT-infrastrukturen i lokalerna förbättras i samband med ombyggnaderna. Den nya Ulriksdalsskolan, som öppnar i augusti 2014, kommer att vara en modern skolbyggnad utrustad med den senaste IT-tekniken.
  • Inom förskolan i Solna sker ett pedagogiskt projekt med användandet av IPADs inom undervisningen. Försöket utvärderas och om projektet faller väl ut kan barn på fler förskolor i framtiden få tillgång till IPADs.

 


 

 

 

 

"Det är ett mirakel att nyfikenheten kan överleva dagens utbildning."

 

Albert Einstein, vetenskapsman