www.rustasolnasskolor.nu administreras av Folkpartiet Liberalerna i Solna

 

Framtiden börjar i klassrummet

 

Folkpartiet Liberalerna vill höja kvaliteten i Solnas skolor.

 

Kunskap är nyckeln till personlig frihet.

 

Kunskap stärker Sverige som nation.

 

Alla som går ut från en av Solnas skolor ska möta samhället rustade med goda kunskaper för livet.

 

 

 

7. Samarbete mellan hem och skola

 

Vi vill att föräldrarna ska vara närvarande i skolan. Skolan behöver bli bättre på att tillvarata den resurs som engagerade föräldrar och anhöriga är. Föräldrarnas medinflytande över det egna barnets skolgång bör öka. Ökad valfrihet, bättre information om resultat och uppföljning av den individuella studieplanen är medel för detta. Skolråd med föräldramajoritet är ett väl beprövat verktyg i grundskolorna i Solna och bör uppmuntras.

 

Vi vill

  • Föräldrarnas aktiva medverkan och ansvar för sina barns skolgång ska uppmuntras och stödjas av lärare och rektorer.

 

Vi har gjort

  • En viktig insats alla föräldrar kan göra är att engagera sig i sitt barns undervisning och i den skola barnet går i. Valfriheten och rätten att välja skola och förskola gör att engagemanget för en skola av god kvalitet har ökat. Den nya digitala plattformen i Solnas skolor som introduceras i början av 2014 kommer att förbättra informationen och kommunikationen mellan skolan och hemmet.
  • Skollagen ger föräldrarna ett stort inflytande över deras barns skolgång. Alla utvecklingsplaner, utvärderingar och åtgärdsprogram ska göras i samarbete mellan skola, elev och föräldrar.
  • Solna har erbjudit alla föräldrar att bilda ett föräldraråd eller på annat sätt engagera sig i styret av den skola deras barn går i.

 


 

 

 

"Allt det vi är, är resultatet av vad vi har tänkt."

 

Buddha, filosof