www.rustasolnasskolor.nu administreras av Folkpartiet Liberalerna i Solna

 

Framtiden börjar i klassrummet

 

Folkpartiet Liberalerna vill höja kvaliteten i Solnas skolor.

 

Kunskap är nyckeln till personlig frihet.

 

Kunskap stärker Sverige som nation.

 

Alla som går ut från en av Solnas skolor ska möta samhället rustade med goda kunskaper för livet.

 

 

 

9. Näringsriktig skolmat för alla elever

 

Skolmaten ska hålla hög kvalitet, och varje elev måste få i sig sin måltid för att orka med hela skoldagen. De senaste åren har skolmaten i Solna förbättrats på flera punkter, men fortfarande finns mer att göra. Andelen ekologiskt producerad mat ska vara hög och frukt och grönt som serveras ska vara säsongsbetonad.

 

I samarbete med de restaurangfirmor som lagar och levererar maten ska Solna kommun försöka minska det totala antalet transporter. Solnas skolor och förskolor ska tillsammans med kommunens äldreomsorg anslutas till den s k “Gröna linjen”, vilket är kommunens system för hämtning och omhändertagande av matavfall från restaurangerna i Solna. Avfallet tas om hand och omvandlas till biogas som sedan kan användas för drivmedel för bilar och bussar.

 

Vi vill

  • Skolmaten ska hålla en genomgående hög kvalitet, och vara miljövänligt producerad.

 

 

Vi har gjort

  • I slutet av 2013 skedde en upphandling av skolmaten i Solnas förskolor och skolor. De nya leverantörerna kommer att börja leverera maten i anslutning till skolstarten hösten 2014.
  • Kraven på maten i upphandlingen sker i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer för att vara näringsriktig. Den ekologiska andelen producerad mat ökar och måltidspriset kommer att vara högre än idag för att kunna erbjuda en god kvalitet.
  • Eleverna deltar i matupphandlingens referensgrupp för att få ett inflytande över skolmatens kvalitet.
  • Den nya Ulriksdalsskolan , som öppnar hösten 2014, kommer att vara utrustad med ett eget tillagningskök. 
  • Matavfallet från kommunens kök samlas in och omvandlas till biogas.

 


 

 

 

 

"Tänka fritt är stort, tänka rätt är större."

 

Thomas Thorild, filosof