www.rustasolnasskolor.nu administreras av Folkpartiet Liberalerna i Solna

 

Framtiden börjar i klassrummet

 

Folkpartiet Liberalerna vill höja kvaliteten i Solnas skolor.

 

Kunskap är nyckeln till personlig frihet.

 

Kunskap stärker Sverige som nation.

 

Alla som går ut från en av Solnas skolor ska möta samhället rustade med goda kunskaper för livet.

 

 

 

1. Rusta Solnas skolor

 

Fina och ändamålsenliga skollokaler är en förutsättning för en bra utbildning. Elever och lärare ska känna sig trygga och stolta över sin skola. En god arbetsmiljö innebär att lokalerna är anpassade till de olika behov som finns i undervisningen. Modern teknik ska vara tillgänglig för bästa möjliga verksamhet. Personalutrymmen och elevernas fritids- och rastutrymmen hör också till en god skolmiljö. Inte minst måste skolgårdarna erbjuda rum för både avkoppling och lek.

 

Vi vill

  • Satsa 200 miljoner kronor åren 2011-2014 på att rusta upp skolorna till den standard som god utbildning förutsätter.
  • Därutöver vill vi bygga ut och rusta upp Bagartorpsskolan.

 

Vi har gjort

  • Vi har satsat 260 miljoner kronor på upprustning av Solnas skolor.
  • Byggt en helt ny skola, Ulriksdalsskolan iistället för Bagartorpsskolan.
  • Byggt upp en ny Näckrosens förskola.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Skolorna är inte vad de varit, och har aldrig varit det."

 

Will Rogers, skådespelare